Останні новини та події в Rasons Legal

Легалізація медичного канабісу

19 січень, 2024

21 грудня 2023 року Верховною Радою України було прийнято законопроєкт № 7457 «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни» (далі – Закон).

Як стверджують автори, Закон розроблений з метою імплементації кращого досвіду у сфері регулювання обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також тетрагідроканабінолу, шляхом внесення змін до законів України, які регламентують поводження з наркотичними засобами, з метою створення умов для розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування, проведення наукових досліджень ефективності конопель.

За прийняття Закону виступали не тільки лікарі та медичні працівники, але й волонтери та благодійні організації.

Законом в чинне законодавство вводяться такі поняття як: «зразок рослини роду коноплі (Cannabis) для лабораторного випробування (дослідження)», «канабіс», «коноплі для медичних цілей», «коноплі для промислових цілей», «продукти переробки конопель для промислових цілей (їх частин)», «рекреаційне вживання», «рослина канабіс», «рослинна субстанція канабісу», «сировина конопель для промислових цілей», «смола канабісу» та ін.

Законодавець передбачає, що канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу з особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено на території України переходять у наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено.

Відпуск особам лікарських засобів, вироблених (виготовлених) із конопель для медичних цілей чи рослинної субстанції канабісу, буде відбуватися виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом, виданим у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я України. Пацієнти можуть мати при собі ліки з конопель, перевозити їх та зберігати у кількості, визначеній одним рецептом.

Водночас, Законом не передбачено рекреаційне вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, рослин канабісу (їх частин) без призначення лікаря та з причин, не пов’язаних з медичним використанням. Відтак кримінальна відповідальність за незаконне зберігання наркотичних засобів зберігається.

Що стосується господарської діяльності, то у зв’язку з прийняттям Закону, культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,3 відсотка (раніше було 0,15 відсотка).

Обіг конопель для медичних цілей, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу допускається у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництві (виготовленні) наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування у медичній практиці за умови забезпечення контролю та простежуваності на всіх етапах такого обігу.

Простежуваність обігу конопель для медичних цілей, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених(виготовлених) із них лікарських засобів забезпечується шляхом: застосування кондиційного і сертифікованого насіння для культивування конопель для медичних цілей, придбаного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; маркування унікальним електронним ідентифікатором кожної рослини конопель для медичних цілей, кожної партії продуктів їх переробки та кожної одиниці фасованої продукції, у тому числі рослинної субстанції канабісу, а також лікарських засобів, виготовлених із них в умовах аптеки за рецептом лікаря або на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дотриманням вимог законодавства про лікарські засоби.

Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з культивування конопель для медичних цілей, виробництва чи ввезення рослинної субстанції канабісу, виробництва з них наркотичних засобів, психотропних речовин чи лікарських засобів, у тому числі виготовлення в умовах аптеки за рецептом лікаря або на замовлення лікувальнопрофілактичних закладів, а також діяльність з обігу вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів, зобов’язані своєчасно вносити достовірну інформацію до електронної інформаційної системи обліку в порядку, строки та обсягах, визначених Положенням про електронну інформаційну систему обліку. Положення про електронну інформаційну систему обліку та порядок її функціонування затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Ліцензія на провадження діяльності з використання рослин роду коноплі, на які поширюється дія цього Закону, крім виробництва (виготовлення) наркотичних засобів, психотропних речовин, видається юридичним особам, за умови забезпечення ними визначених Кабінетом Міністрів України умов для запобігання розкраданню таких рослин та отриманої з них продукції чи відходів.

Відповідно до Закону юридичні особи – власники ліцензії на провадження діяльності з культивування та (або) використання рослин роду коноплі, зобов'язані вживати заходів для виконання встановлених Кабінетом Міністрів України умов запобігання розкраданню рослин, забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки таких рослин та надання безоплатного цілодобового доступу до даних відеоспостереження Національній поліції України за місцем провадження ліцензованої діяльності та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Кабінету Міністрів України протягом 3 місяців з дня набрання чинності Закону доручено  опрацювати питання щодо врегулювання правових та організаційних засад функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою усунення дублювання в діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру та забезпечити розроблення нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

Необхідно зазначити, що в парламенті після подання законопроєкту відбувалися палкі дискусії з приводу його норм. Так до законопроєкту було подано понад 800 правок,  більше 100 з яких були враховані профільним комітетом. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання його чинності.

Враховуючи вищевикладене, Закон не тільки посилить гарантії забезпечення доступу до необхідних медичних послуг і лікарських засобів, що виготовлені на основі рослин роду коноплі (Cannabis), але й дозволить суб’єктам господарювання здійснювати законну діяльність із культивування конопель, які містять дозволені кількості наркотичних речовин, та використовувати такі рослини у наукових, навчальних та медичних цілях без порушення міжнародних зобов'язань України щодо запобігання обігу наркотичних засобів і речовин. Окрім того, з прийняттям Закону Україна відкриває можливість отримати міжнародні інвестиції в розвиток науки та промисловості, що в свою чергу дасть можливість розвивати національну медичну науку та фармацевтичну галузь.

 

Старший юрист

Олег Лигін